Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars XII: Proverbia, Ecclesiastes, Canticum Canticorum

November 2nd, 2015 | by mihai |
Post2PDF


Domeniu: Litere | Istoria lb. române
Colecţie: Monumenta Linguae Dacoromanorum
ISBN: 978-606-714-172-6
An apariţie: 2015
Nr. pagini: 404
Format: 21 x 29,7 cm.

TEXTE Coloana I: Biblia de la Bucureşti (1688) – Facsimile Coloana a II-a: Biblia de la Bucureşti (1688) Transcriere interpretativă de Mădălina Ungureanu (Parimiile lui Solomon), Elena Tamba (Cartea Eclisiiastului, Cîntarea Cîntărilor) Revizia transcrierilor de Gabriela Haja (Parimiile lui Solomon) şi Elena Tamba (Cartea Eclisiiastului, Cîntarea Cîntărilor) Coloana a III-a: Ms. 45 Transcriere interpretativă de Mioara Dragomir (Parimiile lui Solomon) şi Elena Tamba (Carte a besêricii, Cîntarea cîntărilor) Revizia transcrierilor de Mădălina Ungureanu (Parimiile lui Solomon) şi Sabina Rotenştein (Carte a besêricii, Cîntarea cîntărilor) Coloana a IV-a: Ms. 4389 Transcriere interpretativă de Mioara Dragomir (Cartea Pildelor lui Solomon), Elena Tamba (Cartea împăratului Solomón, carea se chiiamă Ecclisias, adecă Bisericescul, Cartea Cîntecului Cîntecelor ale lui Solomon Împărat) Revizia transcrierilor de Mădălina Ungureanu (Cartea Pildelor lui Solomon), Sabina Rotenştein (Cartea împăratului Solomón, carea se chiiamă Ecclisias, adecă Bisericescul, Cartea Cîntecului Cîntecelor ale lui Solomon Împărat) Coloana a V-a: Versiune modernă de Octavian Gordon (Pildele lui Solomon), Mihai Vladimirescu (Ecclesiastul), Maria-Luiza Oancea (Cîntarea Cîntărilor) NOTE FILOLOGICE de Mioara Dragomir, Gabriela Haja, Sabina Rotenştein, Elena Tamba, Mădălina Ungureanu COMENTARII Pildele lui Solomon. Comentarii de Octavian Gordon Ecclesiastul. Comentarii de Mihai Vladimirescu Cîntarea Cîntărilor. Comentarii de Maria-Luiza Oancea INDICE Adnotare morfologică de Mădălina Ungureanu Corectură şi stabilirea atestărilor de Alina Pricop (a – fáce), Ana-Maria Gînsac (fácere – ploáie), Dinu Moscal (poámă – zvîrlitúră)

Despre autori. Autorii volumului de faţă sunt specialişti în limbă română veche, membri sau colaboratori ai Centrului de Studii Biblico-Filologice de la Iaşi. Aceştia sunt: Mioara Dragomir, Ana-Maria Gînsac, Octavian Gordon, Gabriela Haja, Dinu Moscal, Maria-Luiza Oancea, Alina Pricop, Sabina Rotenştein, Elena Tamba, Mădălina Ungureanu, Mihai Vladimirescu.

You must be logged in to post a comment.