Despre mine

Post2PDF

CURRICULUM VITAE

 

Numele şi prenumele: Vladimirescu I. Mihai Valentin

Data şi locul naşterii: 22.06.1977, Craiova – Romania

Email: vladimirescu_mihai@yahoo.com

Universitatea din Craiova
Facultatea de Litere

 • Profesor universitar doctor
 •  

   

  Membru în:

  1. European Evaluation Society, Prague, Czech Republic

  2. Society of Biblical Literature, Atlanta, SUA

  3. American Academy of Religion, Atlanta, Georgia, SUA

  4. European Association of Biblical Studies, Götingen, Germania

  5. American Schools of Oriental Research

  6. Asociația de Filologie și Hermeneutică Biblică din România

  7. The European Higher Education Society, Amsterdam, Olanda

  8.  European Distance and e-learning Network, Budapesta, Ungaria

  9.  The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Bratislava, Slovak Republic

  10. Fundația CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români)

  11. Societatea Tinerilor Universitari din România, Timişoara

  12. Romanian Association of Religious Studies, Rome, Italy

  13. International Organization for Septuagint and Cognate Studies

  14. Asociaţia Culturală de prietenie România-Israel

  15. Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Craiova

   

   

   

  Responsabilități redacționale:

  - Redactor corespondent la „Studii Teologice”, revista Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Române

  - Redactor la revista „Mitropolia Olteniei”

  - Membru în comitetul redacțional al revistei „Arhivele Olteniei”

  - Membru în comitetul redacțional al „Revistei Universitare de Sociologie” ce apare sub egida Institutului Social Oltenia

  - Editor executiv al revistei „ROOTS – Romanian Orthodox Old Testament Studies”

  - Editor asociat al revistei „The International Journal of Religion and Spirituality in Society”, Common Ground Publishing, University of Illinois Research Park

  - Membru al International Scientific Committee and Reviewers Committee of The 1 St International Global Virtual Conference, 8-12 April 2013

  - Membru al Reviewer Committee al The 1st Virtual International Conference on the Dialogue between Science and Theology Dialogo 2014, 6-11 Noiembrie 2014

   

  Alte responsabilități:

  - 2010 – prezent: expert The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Brussels, European Commission

  - 2015 – Expert Evaluator European Cooperation in Science and Technology, Brussels, Belgium

  - 2008 : Expert evaluator CNCSIS

  - 2008 – prezent: Evaluator național ARACIS

  - 2010 – Evaluator național: Administrația Fondului Cultural Național

  - 2009 – prezent: Evaluator la MECT în cadrul Centrului Național pentru Burse de Studii în Străinătate

  - 2012 – Expert evaluator în cadrul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

  - 2012 – Directorul Departamentului de Relații Internaționale al Universității din Craiova

  - 2012 – Coordonator pe România al Liaison Network of Society of Biblical Literature (Atlanta, USA)

  - 2015 – Consultant Expert, European Consulting Network

  - 2015 – Presedintele Centrului pentru Promovarea Dialogului Intercultural

  - 2016 – expert Italian Ministry Of Education, University And Research

   

  Studii preuniversitare:

  - 1992-1996: Liceul „Fraţii Buzeşti” Craiova, Secţia Matematică-Fizică. Media la Bacalaureat: 10,00.

  Studii universitare:

  - 1996-2000: Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova, Secţia Pastorală. Media anilor de studiu: 9,93.

  - 2004: Doctor în Teologie cu lucrarea intitulată „Importanţa descoperirilor arheologice din Orientul Mijlociu în ultimii 30 de ani (1970-2000) pentru studiul Vechiului Testament”, susţinută în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” a Universităţii A.I. Cuza din Iaşi. Coordonatorul tezei de doctorat: Prof. Univ. Dr. Petre Semen

   

  Stagii de studiu şi cercetare în străinătate:

  – Februarie 2015, Certificate Strategic Intelligence, United Nations Public Administration Network

  – Februarie 2015, Certificate Citizen Engagement and Preventing Corruption, United Nations Public Administration Network

  – Februarie 2015, Certificate Human Resources Managers Capacity Development, United Nations Public Administration Network

  - 01 noiembrie -31 decembrie 2012, Pontifical Biblical Institute, Roma, Italia

  - 2012, 01-31 mai, Pontifical Biblical Institute, Roma, Italia

  - 2011, 01 noiembrie – 2012, 31 ianuarie: Pontifical Biblical Institute, Roma, Italia

  - 2010, martie: École biblique et archéologique française de Jérusalem, Ierusalim, Israel

  - 2010, februarie: Károli Gáspár University of the Hungarian Reformed Church, Budapesta, Ungaria

  - 2009, februarie: Université catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve, Belgia

  - 2008, februarie: stagiu de documentare în Israel, în calitate de coordonator al grupului biblic de lucru al Facultății de Teologie din cadrul Universității din Craiova

  - 2008, septembrie: “Pe urmele Sfantului Apostol Pavel: Tesalonic, Atena, Corint”, stagiu de documentare in Grecia, in calitate de coordonator al grupului biblic de lucru al Facultatii de Teologie din cadrul Universitatii din Craiova

  - 2004-2005: studii post-doctorale în cadrul Departamentului de Studii Biblice al Facultăţii de Teologie, Universitatea Catolică Misericorde, Fribourg, Elveţia; bursă a Confederaţiei Helvetice

  - 2003, iunie: stagiu de studii la Universitatea Ebraică din Ierusalim, Israel

  - 2002, septembrie: stagiu de studii la Universitatea Ebraică din Ierusalim, Israel

  - 2002, ianuarie, februarie: cursurile Ulpan Horef de limbă si civilizaţie iudaică, în cadrul Universităţii Ebraice din Ierusalim

  - 2000-2001 : cursuri postuniversitare în cadrul departamentului Biblia şi istoria sa, Universitatea Ebraică din Ierusalim (Israel); bursă oferită de Ministerul Afacerilor Externe al Statului Israel

  - 1999, august : cursurile Şcolii de vară de limbă şi civilizaţie greacă în cadrul Universităţii din Patras (Grecia)

  - 1998, iulie : cursurile Şcolii de vară de limbă şi civilizaţie greacă în cadrul Universităţii Egee din Insula Rodos (Grecia)

   

  Membru în granturi și proiecte de cercetare:

  1. 2006-2007 European Social Fund – VP/2004/05 – 4040202 – Creating an Observatory for Raising Awareness on the EU Social Inclusion Policy in the South-West Region of Romania. Instituţie organizatoare: Comisia Europeană, Directoratul general de angajare şi probleme sociale

  2. 2006-2007 LEONARDO DA VINCI Reference Material – Creating an Observatory on Europe-wide TAQC (Transparency of Academic Qualifications and Competences) for Catching the MOLE (Mobility of Labor in Europe) and Filling in the GAP (Generalized Academic Policy). Instituţie organizatoare: Comisia Europeană, Directoratul general pentru Educaţie şi Cultură

  3. 2006-2007 LEONARDO DA VINCI Reference Material – MISLEM – Developing meta-level indicators for establishing a systematic linkage between educational institutions and the labor market. Instituţie organizatoare: Comisia Europeană, Directoratul general pentru Educaţie şi Cultură

  4. 2008-2010, membru în grantul Entreprenorial spirit improving European welfare, 141958-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-ECDEM.

  5. 2009-2011 Managerul proiectului Metode interculturale de dezvoltare comunitara, finantat de ANPCDEFP prin Programul de Invatare pe tot parcursul vietii – Grundtvig

  6. 2009-2014, membru în Grantul Monumenta linguae dacoromanorum, Centrul de Studii Biblico-Filologice din Iași, în cadrul căruia m-am ocupat de

  a) efectuarea traducerii după originalele greceşti a cărţilor biblice Ieremia, Plangerile lui Ieremia, Epistola lui Ieremia, Ecclesiastul, Cartea lui Baruh, Cantarea celor trei tineri, Epistola catre Filipeni, Epistola catre Coloseni, I Timotei, II Timotei, Tit, Filimon, I Petru, II Petru, II Ioan, III Ioan, Iuda şi

  b) redactarea comentariilor complexe (istorice filologice, traductologice, biblistice, patristice etc.) la cărţile biblice Ieremia, Plangerile lui Ieremia, Epistola lui Ieremia, Ecclesiastul, Cartea lui Baruh, Cantarea celor trei tineri, Epistola catre Filipeni, Epistola catre Coloseni, I Timotei, II Timotei, Tit, Filimon, I Petru, II Petru, II Ioan, III Ioan, Iuda

  7. 2009-2011, membru în grantul Development of Lifelong Learning Framework in Serbia“ 145010-TEMPUS-2008-RS-JPHES

  8. 2009-2010 Lector în cadrul programului Modernizare si Performanță în Administrația Publică Locală, cod SMIS 3363, finanțat de Ministerul Administrației și Internelor, prin Programul Operațional Dezvoltarea capacității administrative

  9. 2010-2013, Contract de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului de programe postdoctorale “Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului, Contract POSDRU/89/1.5/S/61968”

  10. Managerul proiectului Consolidare, restaurare și refuncționalizare cu valorificarea patrimoniului cultural – Imobil Strada Brestei nr. 24, Craiova, Program Operațional Regional Axa 5.1

  11. Dicționar biblic ortodox, proiect inițiat de Patriarhia Română, coordonat de Pr. Prof. Dr. Petre Semen

  12. 2011-2012, Expert în proiectul “The University – Innovation and Development Pole”, financed from the European Social Fund, POSDRU 2007-2013

  13. 2010-2011, Expert în proiectul “Maximizing comparative advantages of the border regions”, project code MIS-ETC 408

  14. 2011-2013, Cercetător Postdoctoral în proiectul „Valorificarea identităților culturale în procesele globale”, Academia Română, POSDRU/89/1.5/S/59758

  15. 2012-2013, Asistent Manager în proiectul „Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia”, POSDRU/109/2.1/G/81762

   

  Limbi moderne cunoscute:

  - limba franceză (citit, scris, vorbit) – foarte bine

  - limba engleză (citit, scris, vorbit) – foarte bine

  - limba greacă (citit, scris, vorbit) – bine

  - limba ebraică modernă (citit, scris, vorbit) – foarte bine

  - limba italiană (citit) – bine

   

  Limbi de studiu:

  - limba greacă – foarte bine

  - limba latină – foarte bine

  - limba ebraică biblică – foarte bine

   

  Distincţii:

  - Doha International Award for Interfaith Dialogue 2014, Qatar Government

  - Premiul pentru arheologie biblică – Salonul internaţional de carte, 15-20 septembrie 2006, Universitatea Ovidius, Constanţa

  - Premiul Centrului de Studii Islamice din Siria, acordat cu ocazia Primei Biografii a Profetului Mahomed editate în limba română și a obținerii titlului de Doctor Honoris Causa de către Profesorul Dr. Mohammad Habash, Directorului Centrului de Studii Islamice din Damasc, 2010

  - Premiul Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu”, pe anul 2006

  - Premiul „Profesor Bologna” oferit de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din Romania, 6 decembrie 2007

  - Award for the year 2006 of the EDEN Network of Academics and Professionals, Budapest

   

  Participări la manifestări ştiinţifice naționale și internaționale:

  - VII International Consultation of Orthodox Theological Schools, St.Petersburg Theological Academy, Rusia, 20-26 Ianuarie 1999.

  - The Crisis of the Contemporary Judaism, International Conference-Noah’s Ark; Jewish-German Concepts of Culture, 14-16 November, 2000, Jerusalem

  - L’etimologie du mot judeen, Culture is a Stanger in language, 4-7 December 2000, Tel-Aviv

  - Tineri craioveni în Ţara Sfântă, 5 mai 2002, manifestare organizată de Centrul de Studii şi Cercetări al Istoriei, Culturii şi Civilizaţiei evreilor din Sud-Estul Europei; am prezentat lucrarea cu titlul „Templul Cărţii din Ierusalim”.

  - Combating terrorism. An interreligious summit. 25 Iunie 2003, Mishkenot Sha’ananim, Ierusalim, Israel

  - Colloquium Biblicum Lovaniense, 23-25 Iulie 2003, -Universitatea Catolică din Leuvain, Belgia, unde am prezentat conferinţa intitulată: „L’actualité sotériologique des épïtres de Pierre”.

  - Symposium on Mediterranean Archaeology 2004. February 20-22, 2004, Trinity College Dublin, Dublin, Ireland, unde am prezentat conferinţa intitulată „The future of biblical archaology”

  - Translating with Computer-Assisted Technology. Changes in Research, Teaching, Practice and Evaluation.The Bible in the Age of Technology. University of Rome „La Sapienza”, 14-16 April 2004.

  - Simpozionul naţional studenţesc 2004 organizat de Universitatea 1 Decembrie 1918, unde am coordonat lucrarea studentului Mihai Ciurea, intitulată “Relatia Bisericii din Antiohia cu Biserica-mamă din Ierusalim, în primul secol crestin”. Lucrarea a primit premiul de excelenţă.

  - Tradizioni religiose e istituzioni giuridiche del popolo sardo: Il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente ed Occidente, VII Seminario Internazionale di studi, Sedilo-Orsitano-Sassari, Departamentul de Ştiinţe Juridice, Universitatea din Sassari, Insula Sardinia, Italia, 5-7 Iulie 2004, unde am prezentat conferinţa intitulată „Saint Constantin le Grand dans la spiritualié du peuple roumain”

  - Simpozionul naţional studenţesc 22-23 aprilie 2005 organizat de Universitatea 1 Decembrie 1918, unde am coordonat lucrarea studentului Mihai Ciurea, intitulată “Începutul semnelor. Cana Galileii”.Lucrarea a primit premiul de excelenţă.

  - European Association of Biblical Studies, Annual Meeting, 8-13 August 2005, Dresden, Germany

  - Simpozion Interconfesional: “Biblia – fundamentul unităţii creştine”, 19 octombrie 2005, Universitatea din Craiova. Am prezentat referatul: “Originile textului biblic ebraic”

  - Colocviul “Le culte des images”, Universitatea din Geneva, 13-14 Noiembrie 2005

  - “Quality Assessment in Institutions of Higher Education in Europe: problems, practices and solutions”, University of Pavia, Italy, Thursday 23 – Saturday 25 March, 2006

  - Forumul internaţional „Universite et Francophonie: innovation, mobilite”, 27-28 Mars 2006, Iaşi, Romania

  - Simpozionul naţional studenţesc 2006 organizat de Universitatea 1 Decembrie 1918, unde am coordonat lucrarea studentului Cristian Angel Stăiculescu, intitulată Regalitatea israelită unificată. Lucrarea a primit premiul de excelenţă

  - Second Consultation of the Theological Faculties in Europe, Graz, Austria, 6-9 July 2006 organizatã de Conferinţa Bisericilor Europene(CEC), în cooperare cu Facultatea de Teologie Catolicã a Universitãtii Karl-Franzens din Graz, având drept temã principalã: “The challenges of Theology in a Pluralistic Europe”.

  - Conference of Orthodox Religious Education 28 July – 2 August 2006 Valamo Lay Academy, Finland

  - Word’s Religions after September 11. Could the religion be a force for good? Global Congress, Montreal, Canada, 11-15 Septembrie 2006, unde am prezentat conferinţa “Promotion of interreligious dialogue”.

  - Ultimate purposes of theological and scientific understandings as explored in cosmology, creation, eschatology, International Conference with the support of the John Templeton Foundation, 8 to 12 November 2006, Moscow, Russia

  - Integrating spirituality and organizational leadership, Faculty of Management Studies – New Delhi University and USA School of Global Leadership and Entrepreneurship, New Delhi, India, 8-10 February 2007

  - International conference „Religion on the Borders”, Stockholm University, Suedia, April 19–22, 2007, unde am prezentat conferinţa cu titlul “The future of theological studies in Europe”

  - Consultaţia Mesianică „Mângâiaţi, Mângâiaţi pe poporul meu” a evreilor mesianici, desfăşurată la Mănăstirea ortodoxă de la Sâmbăta de Sus, 5-7 Iulie 2007, unde am coordonat grupul de studenţi ai Facultăţii de Teologie din Craiova

  - International Meeting of Society of Biblical Literature, University of Vienna, Workshop: “The Use of the Massoretic Accents”, 22-28 July 2007

  - Plurality and representation. Religion in education, culture and society, organizată de EASR- European Association for the Study of Religions, 22-26 Septembrie 2007, Bremen, Germania, unde am prezentat lucrarea The challenges of religion in a pluralistic Europe.

  - Simpozionul “Mehedinți – istorie, cultură și spiritualitate”, 9-13 septembrie 2008, Drobeta Turnu Severin, unde am prezentat lucrarea “Statutul preoților divorțați și recăsătoriți în Biserica Ortodoxă. Unele aspecte biblice și canonice”, în colaborare cu lector univ. dr. Mihai Iulian Constantinescu

  - Simpozionul „Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie – izvoare ale vieţii veşnice”, Iaşi, 13-15 oct. 2008, unde am prezentat lucrarea „Sfânta Scriptură – izvor viu al teologiei ortodoxe” – 5-8 noiembrie 2008, University of Lahti, Finland, sedinta de lucru in cadrul grantului Entreprenorial spirit improving european welfare

  - 20-24 noiembrie 2009, New Orleans (SUA), Society of Biblical Literature Annual Meeting

  - 7º Seminario Professionale sugli Uffici di Comunicazione della Chiesa Church Communications: identity & dialogue, Pontificia Universita della Santa Croce, Roma, 26-28 aprile 2010, unde am prezentat lucrarea : The dialogue between Church and religious educators in a pluralistic Europe

  - Simpozion național „Violența și nonviolența azi“, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Dolj în colaborare cu Colegiul Tehnic „Ștefan Milcu“ din Calafat, 17 aprilie 2010, Calafat

  - The 3rd Consultation of Theological Faculties in Europe „Jeopardised or in demand? Academic Theology in Europe between Education, Science and Research“, 7th – 10th July 2010, Graz, Austria, unde am prezentat lucrarea New perspectives on theological higher education system

  - 13-17 octombrie 2010, am organizat la Ierusalim, Israel, Seminarul biblic „Pe urmele Mântuitorului Hristos. Aspecte ale vieții cotidiene în Israelul secolelor I î.Hr. – I d.Hr.”, unde am susținut lucrarea Mărturii arheologice referitoare la viața cotidiană în timpul Mântuitorului Hristos

  - 28-29 octombrie 2010: Seminarul interdisciplinar de studii biblice „Explorări în tradiţia biblică românească”, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Departamentul de Cercetări Interdisciplinare în Domeniul Ştiinţelor Umaniste, Centrul de Studii Biblico Filologice „Monumenta Linguae Dacoromanorum” şi de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iaşi, unde am prezentat lucrarea Dificultăţi în traducerea sintagmei neotestamentare Abba o Patir

  - 29-30 octombrie 2010, Facultatea de Științe Sociale a Universității din Craiova și Centrul de Studii ale Relațiilor Internaționale, Simpozion Național „Stat și societate în Europa”, Ediția a III-a, unde am prezentat lucrarea Aspecte ale vieții socio-politice în perioada intertestamentară

  - 17-19 noiembrie 2010, Atlanta (SUA), Annual Meeting of ASOR (American Schools of Oriental Research), unde am prezentat lucrarea Archaeology and Biblical Studies in Romania in the last century

  - 20-23 noiembrie 2010, Atlanta, SUA, Annual Meeting of SBL (Society of Biblical Literature)

  - 11 aprilie 2011, Gottenheim, Germania, „International Conference for Academic Disciplines” (IJAS), unde am prezentat lucrarea Biblical Languages in Jesus time

  - 24-25 iunie 2011, Academia Română, Conferința cu participare internațională, cu tema „Egalitatea de șanse în cultura europeană”, unde am prezentat lucrarea Egalitatea de șanse din perspectivă neotestamentară. Interpretarea patristică a pasajului Galateni 3, 28

  - 04-07 iulie 2011, King’s College London, Waterloo Campus, Londra, Marea Britanie, „Society of Biblical Literature International Meeting”, unde am prezentat lucrarea Daily Food in Jesus time

  - 14-16 iulie 2011, Sibiu, „The 3th International Conference: Institutional Strategic Quality Management in Higher Education – ISQM2011”, unde am prezentat lucrarea New Perspectives and Challenges of the Academic Life in Romania within the context of the Globalization of the European Higher Education

  - 18-20 iulie 2011, Rio de Janeiro, Brazilia, „Fourth International Conference on Global Studies”, lucrarea New Challenges of Religious Life in a Globalized World

  - 12-13 octombrie 2011, Academia Română, a Doua Conferință-dezbatere cu participare internațională, cu tema „Centru și marginalitate în cultura europeană”

  - 14-15 octombrie 2011, Timișoara, Facultatea de Litere a Universității de Vest din Timișoara, România, în colaborare cu Facultatea de Litere din Chișinău, Republica Moldova, și cu Facultatea de Litere din Szeget, Ungaria, Colocviul internațional despre instituționalizarea studiilor umaniste în Romania în perioada comunistă, cu titlul „Învățarea valorilor prin puterea exemplului. Povestea carierelor Lit.55”, unde am prezentat lucrarea Învățământul teologic în România comunistă, 1948-1989

  - 16-18 octombrie 2011, Simpozionul internațional „Tainele Bisericii – pelerinaj spre sfinţenie”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi şi Centrul de Cercetare în Teologie Ortodoxă „Filaret Scriban” din cadrul aceleiaşi facultăţi, în colaborare cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde am am prezentat lucrarea „Virtutea iubirii – temelie a familiei creștine”

  - 04-05 noiembrie 2011, Centrul de Studii Biblico‑Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum», Institutul de Filologie Română «A. Philippide» din Iaşi, Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România și Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, Simpozionului național „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, Ediția a II-a, unde am prezentat lucrarea Instrumentar electronic pentru traducătorul și exegetul contemporan al Sfintei Scripturi

  - 13-16 martie 2012, Las Vegas (UNLV Student Union), Nevada, USA: International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Academic Disciplines. Titlul intervenției: „Cosmopolitan perspectives on globalization phenomenon”

  - 22-26 iulie 2012, International Meeting, Society of Biblical Literature, Amsterdam, The Netherlands

  - 3-4 octombrie 2012, Conferinta interactivă cu participare internaţională “Proprietatea intelectuală. Rolul statului în susţinerea culturii”, Academia Romana, Bucuresti

  - 28-31 martie 2013, Osaka, Japonia, The Third Asian Conference on Ethics, Religion & Philosophy, organizata The International Academic Forum, unde am prezentat lucrarea On the Roots of Globalization. Socio-Political Considerations.

  - 23-25 aprilie 2013, Doha, Qatar, 10th Doha International Conference for Interfaith Dialogue

  - 7-8 noiembrie 2014 The Annual Conference on Cultural Diplomacy 2014 “A World without Walls: Opportunities for Peace Building in a Time of Global Insecurity” (Berlin – Held Parallel to the Berlin Celebration of the 25th Anniversary of the Fall of the Berlin Wall).

  - 25-26 martie 2014, Doha, Qatar, 11h Doha Conference on Interfaith Dialogue, unde am prezentat lucrarea Opportunities and challenges facing the youth today

  - 19 Decembrie 2014 am prezentat conferinta Consecrate Yourselves and Be Holy: An Orthodox Understanding of Sainthood at The Salesian Theological Institute/Ratisbonne, Jerusalem, Israel

  -29-30 April 29-30, 2014, Annual Focal Points Meeting ‘Peace for Prosperity and Sustainable Development’(preparatory conference for the Sixth UNAOC Global Forum), Doha, Qatar

  - 11-13 May 2015, Doha Forum 2015 and Enriching the Middle East’s Economic Future Conference, Doha, Qatar

  - 7-19 May 2015, 3rd World Forum on Intercultural Dialogue, Sharing Culture for a Shared Security, Baku, Azerbaijan

  - 7-28 July 2015, 5th International Forum of NGO’s in official partnership with UNESCO where I presented the main activities and aims of the Centre for Promotion of Intercultural Dialogue, Beijing, China

  - 27-31 August 2015, World Summit 2015 of Universal Peace Federation on “Peace, Security and Human Development”, Seoul, Korea

  -19-20 Aprilie 2016, European Culture Forum, Brussels, Belgium

  - 26-27 Aprilie 2016, 7th Global Forum of the United Nations Alliance of Civilizations, Baku, Republic of Azerbaijan, theme: “Living Together In Inclusive Societies: A Challenge and A Goal.”

  - 31 Mai-2 Iunie 2016, “The Role of Women in Promoting Interfaith Dialogue and Countering Violent Extremism”, Interfaith Kosovo 5th Edition, Prishtina, Kosovo

  - 18-22 Octombrie 2016, 7th World Summit on Arts and Culture, Valletta, Malta

   

  Activitate științifică

  I. Teza de doctorat

   

  Importanţa descoperirilor arheologice din Orientul Mijlociu în ultimii 30 de ani (1970-2000) pentru studiul Vechiului Testament”,  susţinută în anul 2004 cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” a Universităţii A.I. Cuza din Iaşi. Coordonator ştiinţific: Pr. Prof. Dr. Petre Semen. Lucrarea a fost publicată la Editura Universitaria a Universităţii din Craiova.

   

  II. Cărţi publicate în edituri recunoscute de CNCS

   

  O istorie a Bibliei Ebraice, Editura Polirom, Iaşi, 2006, 234 pagini, ISBN 973-46-0407-4

   

  Viata de zi cu zi in vremea lui Iisus, Editura Polirom, Iaşi, 2013, 280 pagini, ISBN 978-973-46-3408-8

   

  Fenomenul globalizării din perspectivă antropologică şi religioasă, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Colecţia Aula Magna, Bucureşti, 2013, 232 pagini, ISBN 978-973-167-201-4

  Importanţa descoperirilor arheologice din Israel în perioada 1970-2000 pentru studiul Vechiului Testament, Editura Universitaria, Craiova, 2006, 224 pagini, ISBN 973-742-273-2 (Vol. I. Teza de doctorat)

   

  Numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament, (în colaborare, ca prim autor), Editura Universitaria, Craiova, 2006, 280 pagini, ISBN 973-742-436-0

   

  Importanţa descoperirilor arheologice din Orientul Apropiat în perioada 1970-2000 pentru studiul Vechiului Testament, Editura Universitaria, Craiova, 2007, 168 pagini, ISBN 973-742-563-4 (Vol. II. Teza de doctorat)

   

  Istoria canonului Noului Testament, Editura Universitaria, 228 pagini, ISBN 978-973-742-794-6

   

  Mic dicţionar de terminologie biblică italian-roman, (în colab. Nicoleta Presura Calina), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, 364 pagini, ISBN 978-973-30-1868-1

   

  Strategii de politică internațională în cărțile profeților Vechiului Testament, Editura Ovidius University Press, 2009, 248 pagini

   

  Ideea de paternitate în Sfânta Scriptură (în colab., prim autor), Editura Ovidius University Press,  2009, 226 pagini, ISBN 978-973-614-519-3

   

  Siria Creștină. Repere biblice, istorice si patristice, (în colab., Mihai Ciurea), Editura Pro Universitaria, București, 2010, ISBN 978-973-129-564-0

   

  Introducere în studiul Noului Testament, Editura Universitaria, 2010, Craiova, 300 pagini, ISBN 978-606-510-979-7

   

  Viața de zi cu zi în timpul lui Rabbi Iisus: Indice bibliografic, Editura Universitaria, Craiova 2012, ISBN 978-606-14-0376-9

   

  Mic dictionar de terminologie biblica – Român – Italian (coautor), Editura Aius, Craiova, 2011, 380 pagini, ISBN: 978-606-562-172-5

  Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. PARS XIV: Ieremia. Lamentationes Ieremiae, 2014, ISBN: 978-606-714-034-7, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 642 pagini

  Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars XII: Proverbia, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, (coautor), ISBN: 978-606-714-172-6, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2015, 404 pagini

  Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars XIX. Libri apocryphi: [Psalmus 151], Tobias, Iudith, Baruch, Epistola Ieremiae, Laudes Trium Iuvenum, Esdrae III015, ISBN: 978-606-714-168-9, (coautor), Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2015, 575 pagini

  Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars X.1: Esdrae I, Nehemiae (Esdrae II), Esther, (coautor), ISBN: 978-606-714-169-6, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2015, 358 pagini

  Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. PARS XXIV. Novum Testamentum II: Actus Apostolorum, Pauli Epistolae, Catholicae Epistolae, Iudae Apocalypsis Ioannis, (coautor), ISBN: 978-606-714-171-9, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2015, 1050 pagini

  III. Traduceri – cărți:

   

  La direction spirituelle en Orient d’autrefois, de Irenee Hausherr, apărută la Editura Deisis din Sibiu în anul 1999, sub titlul Paternitatea şi îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creştin, 322 pagini, ISBN 973-9344-24-0. Cartea este prefaţată de episcopul Kallistos al Diokleii, profesor la Oxford University.

   

  Penthos. La doctrine de la componction dans l’Orient chretien, de Irenee Hausherr, apărută la Editura Deisis din Sibiu în anul 2000, sub titlul Teologia lacrimilor. Plânsul şi străpungerea inimii la Părinţii Răsăriteni, cu o antologie de texte patristice, 274 pagini, ISBN 973-9344-42-9. Cartea este prefaţată de Andrei Pleşu.

   

  Origene. La priere, apărută la Editura Herald din Bucureşti în anul 1999, sub titlul Despre rugăciune, 162 pagini, ISBN 973-98399-6-7

   

  La Bible Grecque des Septante”, du judaïsme hellénistique au christianisme ancient, autori: Gilles Dorival, Marguerite Harl, Olivier Munich, Editions du CERF, apărută la Editura Herald sub tittlul: Septuaginta. De la Iudaismul elenistic la creștinismul vechi, 1994, 390 pagini.

   

  The Biography of prophet Mohammed, scrisă de prof. Mohammad al Habash, directorul centrului de Studii Islamice din Damasc, Siria. Traducerea este publicată în limba română sub titlul Viața Profetului Mahomed la Editura Universitaria, în 2009, are 380 de pagini și este elaborată împreună cu Lector univ. dr. Nicoleta Călina.

   

  IV. Volume coordonate:

  Biblical Studies, Editura Universitaria, Craiova, 2008, 378 pagini, ISBN 978-606-510-167-8, volum coordonat împreuna cu lector univ. dr. Gelu Calina.

   

  Sfânta Scriptură, izvor viu al vieții creștine și al teologiei ortodoxe, 2008, 348 pagini, ISBN 978-606-510-201-9, volum coordonat împreună cu lector univ. dr. Mihai Iulian Constantinescu și prep. Univ. Mihai Ciurea, Editura Universitaria, Craiova

   

  Exegeza și ermineutica biblică în operele Sfinților Părinți Capadocieni, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2009, 400 pagini, ISBN 978-973-1794-47-1

   

  Fundamentele biblice ale crezului niceoconstantinopolitan, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010

   

  Pe urmele Mântuitorului Hristos. Aspecte ale vieții cotidiene în Israelul secolelor I î. Hr.- I d. Hr., ISBN 978-606-14-0090-4, Editura Universitaria, Craiova, 2011.

   

  V. Articole/studii publicate în reviste

   

  1a. Articole publicate în reviste cotate CNCS

   

  Hristocentrismul, coordonată fundamentală a învăţământului teologic, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, vol.V (1999), ISSN 1224-8665,  p. 131-136.

  Credinţe greceşti antice legate de nemurirea sufletului, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, ISSN 1224-8665, vol.6/2000, p. 67-73.

  Monarhia davidică şi solomonică, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie. Vol.7/2001, ISSN 1224-8665, p. 102-112

  Remarcabilele descoperiri arheologice din oraşul biblic Dan, în „Altarul Banatului”, revista de studii teologice a Mitropoliei Banatului, anul XIII, serie nouă, nr.7-9, iulie septembrie 2002, ISSN 1220-8388, p. 69-84

  Vechiul Testament şi arheologia, Analele Universităţii din Craiova,  Seria Teologie, Vol 10/2002, ISSN 1224-8665, p. 90-102

  Dimensiunea culturală a vieţii spirituale, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, vol.II (1998), ISSN 1224-8665, p. 64-68

  Principalele descoperiri arheologice din Ierusalim în ultimii ani,  în „Altarul Banatului”, revista de studii teologice a Mitropoliei Banatului, anul XIII, serie nouă, anul XIII, serie nouă, nr.1-3,ianuarie-martie 2003, ISSN 1220-8388, p. 64-82

  Scurt istoric al arheologiei biblice, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr. 12/2004, ISSN 1224-8665, p. 218-235

  Reformele lui Iezechia şi revolta împotriva Asiriei privite din perspectiva arheologiei biblice, în revista Mitropolia Olteniei, Revista Arhiepiscopiei Craiovei şi a Episcopiei Râmnicului, nr. 2-3/2003, ISSN 1013-4239, p. 126-135

  Întâlniri spirituale. Rodos-centru universitar şi punct turistic în Marea Egee, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, vol.III (1998), ISSN 1224-8665, p. 222-225

  Israelite prophecy and international relationships in the ancient Near East, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane “C.S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române, Editura Aius, Craiova, 2005, ISBN 973-87597-4-9, p. 11-23

  The hebrew kings of Jerusalem, în  Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, Editura Sitech (Cod CNCSIS 170) , nr. 2/2004, ISBN 973-657-568-3, p. 128-151

  Demonologie-anghelologie în Vechiul Testament, în Analele Facultăţii de Istorie din Craiova, în revista Analele Facultăţii de Istorie din Craiova, Editura Universitaria, ISSN, 1224-5704, nr. 10/ 2005, p. 40-53

  Historiographical perspective on Solomon’s succession to the throne of David, în  Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, Editura Sitech (Cod CNCSIS 170), nr. 2/2004, ISBN 973-657-568-3, p. 152-172

  Descoperirile arheologice de la Khirbet Qumran şi proiectul „Manuscrisele de la Marea Moartă” al Seminarului Teologic Princeton, în Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, Editura Sitech (Cod CNCSIS 170), nr. 3/2004, ISBN 973-657-568-3, p. 56-74

  Importanţa descoperirilor arheologice din Iordania pentru studiul Vechiului Testament, Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, Editura Sitech (Cod CNCSIS 170), nr. 3/2004, ISBN 973-657-568-3, p. 75-90

  Sfânta Scriptură în era tehnologiei,  în  revista Mitropolia Olteniei, Revista Arhiepiscopiei Craiovei şi a Episcopiei Râmnicului, nr 4 / 2004, ISSN 1013-4239, p. 157-160

  Transmiterea textelor biblice ebraice, în revista Studii Teologice, Revista Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română, Editura Institutului Biblic şi de Misiunea al Bisericii Ortodoxe Române, Seria a III-a, anul II nr. 2, aprilie-iunie 2006, p. 60-78

  Textul biblic al Pentateuhului Samaritean, în revista Analele Facultăţii de  Teologie din Craiova, nr. 13/2005, ISSN 1224-8665, p. 74-97

  Social-political aspects of the prophetic preaching in biblical Israel, în Arhivele Olteniei, nr. 20, Serie Nouă, Institutul de cercetări socio-umane “C.S. Nicolăescu -Plopşor”, Editura Academiei Române, 2006, ISSN 1222-4766, p. 173-183

  A comparative approach: Jewish Christians versus Zealots, în revista Analele Facultăţii de Istorie din Craiova, Editura Universitaria, ISSN, 1224-5704, nr. 11 /2006, p. 78-90

  Aspecte ale sistemului judiciar ebraic în perioada monarhică şi premonarhică, în Analele Facultăţii de Teologie din Craiova, nr. 15/2006, ISSN 1224-8665, p. 85-101

  Testimonium Flavianum, între mistificare şi adevăr, în Analele Facultăţii de Teologie din Craiova (în colab.), nr. 16/2006, ISSN 1224-8665, p. 103-117

  A doua Conferinţă a Facultăţilor de Teologie din Europa, 6-9 Iulie 2006, Graz, Austria, în revista Mitropolia Olteniei, Revista Arhiepiscopiei Craiovei şi a Episcopiei Râmnicului, nr 4/2004, ISSN 1013-4239, p. 157-160

  Relaţiile internaţionale în vechiul Orient Apropiat văzute din perspectiva profeţiilor biblice, Analele Facultăţii de Teologie din Craiova, nr. 11/2003, ISSN 1224-8665, p. 226-239

  Tetragrama YHWH (יהוה) – cel mai important nume al lui Dumnezeu în Biblia Ebraică, în Analele Facultăţii de Teologie din Craiova, (în colaborare M. Ciurea), ISSN 1224-8665, nr. 16/2006, p. 133-151

  The use of biblical texts in divine services, în vol. Omagiu Gheorghe Bolocan, Editura Universitaria (cod CNCSIS-130) nr.8/2006, p. 604-614

  Oracles of the Prophet Jeremiah against the nations, as reflected in the Hebrew Bible, în revista Analele Facultăţii de Istorie dinCraiova, Editura Universitaria, ISSN, 1224-5704, nr. 11/2006, p. 123-135

  Promotion of interreligious dialogue, from a biblical point of view, Analele Facultăţii de Teologie dinCraiova, ISSN 1224-8665, nr. 15/2006, p. 121-132

  Mărturii extrabiblice referitoare la cristalizarea canonului biblic noutestamentar, în Arhivele Olteniei, nr. 21, Serie Nouă, Institutul de cercetări socio-umane “C.S. Nicolăescu -Plopşor”, Editura Academiei Române, 2007, ISSN 1222-4766, p. 29-44

  Strategii de politică internațională în cartea profetului Amos, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane “C.S. Nicolaescu-Plopsor” al Academiei Romane, Nr. X/2009, Editura Aius, p. 351-379

  The future of theological studies in Europe, în Arhivele Olteniei 23/2009 Serie Noua, Editura Academiei Romane, p. 387-395

  Necesitatea existenţei unui canon biblic novotestamentar, în volumul “Omagiu aniversar academicianului Marius Sala”, Editura Universitaria (cod CNCSIS -130), 2007, p. 727-737

  L’interpretation de l’Ecriture dans la tradition biblique orthodoxe, in colab., in Analele Universitatii din Craiova, Seria Stiinte Filologice, Lingvistica, Anul XXVIII, Nr. 1-2, 2006, p. 375-386

  Aspecte din istoria constituirii canonului biblic al Noului Testament, în volumul Biblical Studies, Editura Universitaria (cod CNCSIS -130), 2008, p. 296-308

  Profețiile lui Amos contra popoarelor din Orientul Apropiat, în Analele Universității din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, nr. 2 (16)/2009, p. 37-53

  Rudenia fizică și ideea de paternitate în dispozițiile canonice ale Sfântului Vasile cel Mare și în tradiția biblică și canonică a Bisericii (I), (în colab.) în revista Altarul Banatului, Nr. 1-3/2010, p. 13-41

  Aspecte ale eticii conjugale în primul secol după Hristos evidențiate de Sf. Apostol Pavel în Epistola întâia către Corinteni, cap. 7 în Analele Universitatii din Craiova, Seria Istorie, an XV, 2010, nr. 2 (18), p. 7-15.

  Rudenia fizică și ideea de paternitate în dispozițiile canonice ale Sfântului Vasile cel Mare și în tradiția biblică și canonică a Bisericii (II), (în colab.) în revista Altarul Banatului, Nr. 4-6/2010, p. 36-58

  Christian Marriage Ethics in the first century A.D. as reflected by Saint Paul in I Corinthians 7, în Analele Universității din Craiova, Seria Istorie, Editura Universitaria, Craiova, România, Anul XV, Nr. 2(80)/ 2010, ISSN 1224-5704, p. 7-15

  The Crucifixion of Jesus Christ. The origins of the Cross and its ancient meanings, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Editura Aius, Craiova, România, Nr. XI/ 2010, ISSN 1841-0898, p. 41-49

  Aspecte din istoria orașului biblic Tir, reflectate în cărțile Profeților Vechiului Testament, în Mitropolia Olteniei, , Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, România, Anul LXII (737-740), Nr. 5-8, mai-august, 2010, ISSN 1013-4239, p. 99-119

  Marriage and Family in Jesus time, în Buletinul Centrului pentru dialog între științe și teologie, Editura Universitaria, Craiova, România, Anul VII, Nr. 1-2/ 2010, ISSN 1584-4196, p. 61-69

  Sfânta Scriptură și Arheologia biblică – aspecte ale vieții cotidiene în timpul Mântuitorului Hristos, în vol. Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate, Editura Didahia, Severin, România, 2010, ISSN 2067-5577, p. 140-150

  Mărturii arheologice referitoare la viața cotidiană în timpul Mântuitorului Hristos, în vol. Pe urmele Mântuitorului Hristos. Aspecte ale vieții cotidiene din Israelul secolelor I î.Hr. – I d.Hr., Ierusalim, Israel , Editura Universitaria, octombrie, 2011, ISBN 978-606-14-0090-4, p. 239-252

  Delicte, păcate și penitențe în primul secol după Hristos, în Analele Universității din Craiova, Seria Istorie, Editura Universitaria, Craiova, România, Anul XVI, Nr. 1(19)/ 2011, ISSN 1224-5704, p. 241-250

  New Perspectives and Challenges of the Academic Life in Romania within the context of the Globalization of the European Higher Education, în Proceedings of The 3th International Conference: Institutional Strategic Quality Management in Higher Education – ISQM2011, 14th-16th July 2011, Sibiu, Romania, organized by the Romanian Agency for the Quality Assurance in Higher Education. Editors Ioan Curtu, Mihai Floroiu, Mircea Ivănescu, Mariana Domnica, Stanciu, Mihaela Florescu, Mihaela Răileanu, Indexed in EBSCO and SCIPIO data bases, ISBN 978-973-598-913-2, p. 431-438

  Dificultăți în traducerea sintagmei neotestamentare abba ho pater, în Volumul Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică și traductologie, Lucrările Simpozionului Național „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, Iași 28-29 octombrie 2010, Coordonator Eugen Munteanu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2011, ISBN 978-973-640-659-1, p. 400-414

  Biblical languages in Jesus time (I), în Buletinul Centrului pentru dialog între științe și teologie, Editura Universitaria, Craiova, România, Anul VIII, Nr. 1-2/ 2011, ISSN 1584-4196, p. 39-46

  Biblical languages in Jesus time (II), în International Journal of Arts and Sciences, Chumberland, Rhode Island, USA, ISSN 194406934, Nr. 4(14)/ 2011, p. 35-40

  Ideea de egalitate și universalitate în creștinismul primar și impactul său asupra mediului greco-roman al secolului I p.Chr. O abordare paulină, în Volumul omagial: Continuitate istorică în spațiu și timp. Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani, Coordonatori Sorin Liviu Damean, Marusia Cîrstea, Editura Universitaria, Craiova, 2011, ISBN 978-606-14-0219-9, p. 74-85

  Matei 24:14: Dimensiunea globală a mesajului evanghelic și conotația ei eshatologică, în Arhivele Olteniei, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova, Serie Nouă, Nr. 25/2011, Editura Academiei Române, București, ISSN 1015-9118, p. 23-37

  Evanghelia și Imperiul: Globalizare și martiriu în creștinismul timpuriu”, în Analele Universității din Craiova, Seria Istorie, Anul XVI, Nr. 2(20)/2011, Noiembrie, Editura Universitaria, Craiova, ISSN 1224-5704, p. 13-24

  The Theological Perspective of the Exilic and Postexilic Hebrew Universalism in the Book of the Prophet Isaiah, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Editura Aius, Craiova, România, Nr. XII/ 2011, ISSN 1841-0898, p. 246-257

  Virtutea iubirii – temelie a familei creștine, în Volumul Familia în societatea contemporană, Coordonatori Pr. prof. dr. Viorel Sava, Pr. lect. dr. Ilie Melniciuc-Puică, Editura Doxologia, Iași, 2011, ISBN 978-606-8278-47-6, pp. 407-416.

  The Suffering God and Religion without God in the Globalised World, in European Journal of Science and Theology, September 2012, Vol.8, Supplement 2, 135-142

  Fenomenul globalizării în învățătura socială a Bisericii Romano-Catolice, în Revista Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2012, 70-99

  „Cultura globală – perspective antropologice”, în Analele Universității din Craiova, Seria Istorie, Anul XVII, Nr. 1 (21), 2012, 231-241

  „New Challenges of Religious Life in a Globalized World”, în volumul Stat si Societate in Europa. Vol. IV, Editura Cetatea de Scaun, Targoviste, 2012, 383-395

  “Învăţământul teologic în România comunistă, 1948-1989″ în Annals of the West University of Timisoara. Philological Studies Series (Analele Universităţii de Vest din Timişoara.Seria ştiinţe filologice), Issue: 49 / 2011, pages: 3140, on www.ceeol.com.

  The Theological Higher Education in Romania, Ökumenisches Forum, Journal for Ecumenical and Patristic Studies 33 / 34 / 35 / Ökumenisches Forum 2009-2013, p. 165-170

  Religious Fundamentalism in the Globalized World,in Analele UniversităŃii din Craiova. Istorie, Anul XXI, Nr. 1(29)/2016, p. 125-133

  „Consecințele globalizării asupra religiilor abrahamice”, în curs de apariție.

  „On the roots of Globalization. Socio-political considerations”, în curs de apariție.

   

  1b. Studii publicate în reviste (cu recenzori) ale centrelor eparhiale (potrivit precizărilor comisiei de TEOLOGIE-C.N.A.T.D.C.U.)

   

  Etimologia cuvântului evreu, Almanah Bisericesc 2001, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, ISSN 1583-1620, p.122-127

  Cuvântul kyrios în Evanghelia după Matei, în Almanahul Bisericesc 2002, editat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, ISSN 1583-1620,p. 69-76.

  Naţionalism, universalism şi internaţionalism în Israelul Vechiului Testament, în Almanahul Bisericesc 2002, editat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, ISSN 1583-1620, p. 77-88.

  Arheologia biblică în actualitate, în Almanahul bisericesc 2003 al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, ISSN 1583-1620, p. 35-45

  Popas istoric în Ţara Sfântă: oaza Enghedi, Almanahul bisericesc 2004 al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, ISSN 1583-1620, p. 35-43

  Originile textului biblic ebraic, în Almanah Bisericesc 2006, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, ISSN 1583-1620, p.68-90

  Statutul preotilor divorțați și recăsătoriți în Biserica Ortodoxă – unele aspecte biblice și canonice (în colab), în Volumul Mehedinti, Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a II-a, Editura Didahia, 2009 p. 422-462

  Sfânta Scriptură și arheologia biblică. Aspecte ale vieții cotidiene în timpul Mântuitorului Hristos, în curs de apariție în Volumul Simpozionului Mehedinți, Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a III-a, Editura Didahia, 2010, p. 34-49

   

  1.c. Studii/articole publicate în străinătate

   

  Promotion of Inter-religious dialogue, in World’s Religions after 11 September, Volumes 1-4: Religion, War and Peace/Religion and human rights/ The Interfaith Dimension/Spirituality. Publisher: Praeger Publishers, 2008, Volumul 3, p.112-128

  Semnificaţia cultică a simbolului, Revista Gracious Light-Review of Romanian Spirituality and Culture, New-York, an V, nr.4 (2000), ISSN 1086-2366, p.35-38.

  Fear and love of God in the Old Testament, în Revista Gracious Light-Review of Romanian Spirituality and Culture, New-York, an V, nr.2 (1999), ISSN 1086-2366, p.40-48.

  Jewish Religious Parties Facing Jesus’ Teachings, în The International Journal of Religion and Spirituality in Society, ISSN: 2152-7857, Common Ground Publishing LLC, Champaign, Illinois, USA, Volume 1, Issue 4, 2012, pp. 123-130

  Cosmopolitan perspectives on globalization phenomenom, in Humanities and Social Sciences Review, Volume 01, Nr. 04/ 2012, ISSN: 2165-6258, pp. 369–374

  Viaje Al Israel Bíblico, revista Quantum Culture, 27 Mai 2016, ISSN 2444-7005 Centro Nacional Español

   

  2. Articole publicate în alte reviste

   

  Quelques libres propos. Parallele necessaire et obligatoire, Buletin Echanges, Solidarites, Territoires, (Paris), 1995, p.12.

  Itinerarii europene. Visul s-a sfârşit!, Revista Liceului Fraţii Buzeşti din Craiova, anul I, nr.2/1995, noiembrie, p.28.

  Nevoia de discernământ în viaţa duhovnicească, Epifania, revistă editată de Mânăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, numărul pe septembrie-octombrie 1998, p.7

  Cultura în Biserică, Ecce Homo, revistă editată de A.S.C.O.R. Craiova, nr.7 (1999), p.16-18.

  Despre bucuria creştinească, Învierea, Arhiepiscopia Timişoarei, nr.10 (1999), p.4.

  Al VII-lea Congres Internaţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, Ecce Homo, revistă editată de A.S.C.O.R. Craiova, nr.8 (1999), p.9.

  Quo vadis, generaţie PRO?, Învierea, Arhiepiscopia Timişoarei, nr.21 (1999), p.2.

  Euharistia-hrana care uneşte, Învierea, Arhiepiscopia Timişoarei, nr.23 (1999), p.2.

  Bucuria sărbătorilor, Învierea, Arhiepiscopia Timişoarei, nr.2(2000), p.2.

  Cuvinte despre prietenie, Învierea, Arhiepiscopia Timişoarei, nr.3 (2000), p.2.

  Preotul în faţa ingerinţelor vremii, Învierea, Arhiepiscopia Timişoarei, nr.5 (2000), p.2

  Paresia, aspect al relaţiei omului duhovnicesc cu Dumnezeu, Învierea, editată de Arhiepiscopia Timişoarei, nr.6 (2000), p.2.

  Metropolă şi (sau) pustie?, Ecce Homo, revistă editată de A.S.C.O.R. Craiova, nr.9 (2000), p.10.

  Cuvinte despre sfinţenie, Învierea, Arhiepiscopia Timişoarei, nr.7 (2000), p.2.

  Darul lacrimilor, Învierea Arhiepiscopia Timişoarei, nr.8 (2000), p.2.

  Viaţa în marile oraşe, Revista Calea mântuirii, editată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, nr.30 (2000), p.3.

  The actuality of the prayer, în Bulletin Associated Christian Press, Jerusalem, p. 7-9/2000, p.14

  Cuvinte despre frumuseţea vieţii întru Hristos, Actualitatea românească, Ierusalim,  nr.13 (2001), p.5.

  Sfânta Liturghie-Masa iubirii divine şi unirea prin rugăciune cu Dumnezeu, Actualitatea românească, Ierusalim, nr.12 (2001), p.5.

  Icoana, fereastră către cer, Actualitatea românească, Ierusalim, nr.14 (2001), p.5.

  Cuvinte despre slujirea preoţescă, Actualitatea românească, Ierusalim, nr.18 (2001), p.5

  Clopotul, glas de biruinţă şi de chemare la rugăciune, Actualitatea românească, Ierusalim, nr.28(2001),p.5.

  Începuturile propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu. Actualitatea românească, Ierusalim, 42 (2002), p.5.

  Medalion biblic veterotestamentar: Sarra, în rev. Femeia ortodoxă, nr. 5/2003, p. 26-28

  Inscripţia din oraşul biblic Dan, în revista Bărăganul Ortodox, editată de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, nr. 1/2004. p.2

  Sfântul Constantin cel Mare în spiritualitatea poporului român,  în  revista Bărăganul Ortodox, nr. 1/2005, p. 4

  Elveţia…la vot, Gazeta de Sud, 16 noiembrie 2004, p.2

  Prezentul şi viitorul învăţământului teologic, A doua Conferinţă a  Facultăţilor de Teologie din Europa, ziarul Ziua, 15-16 Iulie 2006, pagina 13

  Religiile lumii după 11 Septembrie, ziarul Gazeta de Sud, nr. 3528, 21 Septembrie 2006, pagina 7

  De Paşte, la Ierusalim, în cotidianul Evenimenul Zilei, nr.4773, sâmbătă 7 aprilie 2007, p. 3

  File din istoria învăţământului teologic din Oltenia, revista Raţiunea, nr. 138-140/2007, p. 30

  Calatorie în ținutul Gazei de altădată, in revista OrthoGrafitti, Revista de lifestyle ortodox, Nr 4, februarie 2009, p. 14-15

  Pe Drumul Crucii, ieri si azi, in revista OrthoGrafitti, Revista de lifestyle ortodox, Anul II, nr. 6, 2009, p. 16-17

  Gânduri despre educaţie, cuvânt înainte la revista Atlas, Nr. 1, Anul 1 -Ianuarie 2008, Serie noua, p. 5-6

  Portretul unui contemporan, în Cetatea Creştină, periodic de spiritualitate, informare şi atitudine al Arhiepiscopiei Craiovei, număr dedicat sărbătorii Naşterii Domnului, nr. 12/2007

  File din istoria invatamantului universitar teologic din Oltenia, în Volumul Convergente culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Editura Aius, p. 239-243

  Drumul Crucii împreună cu Domnul Slavei, în ziarul Cuvântul libertății, Anul XX, Nr. 5927, Vineri, 17 aprilie 2009, p. 10-11

   

  3. Recenzii

   

  Irenee Hausherr, Paternitatea şi îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creştin de altădată, Editura Deisis, 1999, 318 pagini (Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr.4, 1999, ISSN 1224-8665, pagina 253).

  Irenee Hausherr, Teologia lacrimilor, Editura Deisis, 2000, 286 pagini (Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr.6, 2000, ISSN 1224-8665 pagina 201).

  Pavel Florenski, Stâlpul şi Temelia Adevărului, Editura Polirom, Iaşi, 2000, 530 pagini (Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr. 6, 2000, ISSN 1224-8665, pagina 202).

  Iosif Flavius, Ιstoria războiului iudeilor împotriva romanilor, Editura Hasefer, Bucureşti, 2002, 576 pag., în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, vol.V, ISSN 1224-8665, pag. 255-256